• Sale
Description

Đại Phước Molita được biết đến như một làn sóng mới cực Hot tại thị trường Bình Dương thời điểm gần đây khi sở hữu vị trí đắc địa ngay Khu Công Nghiệp Chơn Thành – Bầu Bàng, Bình Dương. Tạo nên một cơn sóng lớn thu hút các nhà đầu tư lớn từ HCM, … Continue reading Đại Phước Molita Bình Dương- Khu đô thị chuẩn kiểu mẫu hiện đại

Sold
 • Sale
 • Rooms 16
 • Bathrooms 5
 • Bedrooms 5
 • Parking 3

White lobby

17th, Dachau, Ismaning, Munich
$480.00 / month
Description

The ideal starter set upon on 25 acres of flat country, the choice is yours. Only 15 Minutes from Toowoomba you can enjoy a comfortable semi – rural lifestyle with multiple living areas. The spacious kitchen has ample storage space, an electric cooktop and oven. This solid brick home offers an open plan dining and … Continue reading White lobby

Featured
 • Sale
 • Rooms 7
 • Bathrooms 2
 • Bedrooms 2
 • Parking 1

Brown design

6th Str, Lincoln Hwy, Nevada
$250.00 / month
Description

The ideal starter set upon on 25 acres of flat country, the choice is yours. Only 15 Minutes from Toowoomba you can enjoy a comfortable semi – rural lifestyle with multiple living areas. The spacious kitchen has ample storage space, an electric cooktop and oven. This solid brick home offers an open plan dining and … Continue reading Brown design

 • Sale
 • Rooms 4
 • Bathrooms 1
 • Bedrooms 1
 • Parking 1

Simple House

No5A 116/78, KlenzesrtraBe, Kanzer, Tokyo
$280.00 / month
Description

The ideal starter set upon on 25 acres of flat country, the choice is yours. Only 15 Minutes from Toowoomba you can enjoy a comfortable semi – rural lifestyle with multiple living areas. The spacious kitchen has ample storage space, an electric cooktop and oven. This solid brick home offers an open plan dining and … Continue reading Simple House

 • Sale
 • Rooms 8
 • Bathrooms 4
 • Bedrooms 4
 • Parking 2

Grape Garden

103/21 Miles Street Clayfield, QLD 4011
$360.00 / month
Description

The ideal starter set upon on 25 acres of flat country, the choice is yours. Only 15 Minutes from Toowoomba you can enjoy a comfortable semi – rural lifestyle with multiple living areas. The spacious kitchen has ample storage space, an electric cooktop and oven. This solid brick home offers an open plan dining and … Continue reading Grape Garden

 • Sale
 • Rooms 8
 • Bathrooms 3
 • Bedrooms 3
 • Parking 2

GoodWood

56 Valley View Dr, Meringandan West QLD 4352
$360.00 / month
Description

The ideal starter set upon on 25 acres of flat country, the choice is yours. Only 15 Minutes from Toowoomba you can enjoy a comfortable semi – rural lifestyle with multiple living areas. The spacious kitchen has ample storage space, an electric cooktop and oven. This solid brick home offers an open plan dining and … Continue reading GoodWood

 • Sale
 • Rooms 8
 • Bathrooms 3
 • Bedrooms 3
 • Parking 2

Easy Mill Arbor

56 Valley View Dr, Meringandan West QLD 4352
$360.00 / month
Description

The ideal starter set upon on 25 acres of flat country, the choice is yours. Only 15 Minutes from Toowoomba you can enjoy a comfortable semi – rural lifestyle with multiple living areas. The spacious kitchen has ample storage space, an electric cooktop and oven. This solid brick home offers an open plan dining and … Continue reading Easy Mill Arbor